Velkommen til Nextech - Nordic Ex Technology

– Nordens ledende samarbeidspartner innen brannsikring av for eksempel produksjons- og bearbeidingssystemer, siloer og ventilasjonssystemer. 

Nextech forhandler en rekke av verdens mest avanserte brannsikringssystemer og er blant annet Danmarks eneste forhandler av gnistdeteksjons- og gnistslukkingssystemer fra det verdensledende tyske selskapet GreCon.

Vi kan hjelpe deg gjennom hele prosessen fra idé til ferdig system – og dermed skape større sikkerhet for både bedriften og medarbeiderne.

Kraftvarmeverk: <br>Gi kundene stabil strømforsyning – forebygg brann og driftsstopp med brannsikring fra Nextech

Energisektoren

Forebygg brann og eksplosjon i hammermøller, transportsystemer, innfyringskamre eller siloer >> 
Maskinindustrien: <br>Gi kundene økt sikkerhet i produksjonsanleggene

Maskinindustrien

Hjelp kundene med å oppnå økt sikkerhet – ta med brannsikring i planleggingen av maskinanlegg >> 
Resirkulering/gjenbruk: <br>Forebygg brann under omfattende bearbeidingsprosesser eller ved oppbevaring

Resirkulering

Forebygg brann og eksplosjon i de omfattende bearbeidingsprosessene som gjenbruksmaterialer går gjennom >> 
Metallindustrien: <br>Sikker bearbeiding selv ved høye temperaturer

Metallindustrien

Forebygg støveksplosjoner eller kjemiske eksplosjoner i bearbeidingsprosesser og ventilasjon >> 
Næringsmiddelindustrien: <br>Sikker produksjon av tørre og pulveriserte næringsmidler

Næringsmiddelindustrien

Forebygg brann og eksplosjon i maskiner, tørkesystemer, siloer og så videre – systemet er godkjent for næringsmiddelproduksjon >> 
Fôrindustrien:<br> Forebygg støveksplosjoner og branner i fôrproduksjonen

Fôrindustrien

Forebygg brann og eksplosjon i valser, kjølere, tørker, filtre, siloer og så videre – systemet er godkjent til fôrproduksjon >> 
Treindustrier: <br>Forebygg eksplosjoner og branner i trespon og trestøv

Treindustrien

Forebygg støveksplosjoner og brann i råvarer og ferdige treprodukter >> 
Biomasse: <br>Forebygg brann og eksplosjon i biomasseproduksjonen

Biomasse

Forebygg brann og eksplosjon i hammermøller, tørker, siloer, kjøletårn, pelletspresser og transportsystemer og så videre >> 
Papp | Fiber | Tekstiler

Papp | Fiber | Tekstiler

Forebygg brann og eksplosjon i råmaterialer og ferdige papp-, papir-, fiber- og tekstilprodukter >>