Kontakt oss på:

Telefon +45 9877 0097,
via kontaktskjemaet
eller finne ansatt

Detektorer

Optimal branndeteksjon til alle formål

Nextech forhandler en rekke branndetektorer slik at vi til enhver tid kan tilby en løsning som gir optimal sikkerhet i nettopp din bransje og virksomhet. Les mer om våre produkter nedenfor:  

Temperaturovervåking

Tmdetector

GreCons termiske detektor TM1/9 detekterer både akutte og gradvise temperaturstigninger. Detektoren har to utløsningsfunksjoner:

  • Ved ulmende ild, det vil si gradvis stigende temperatur, utløses alarmen når temperaturen når en angitt grenseverdi.
  • Ved akutte temperaturøkninger, for eksempel ved drivstoffbrann, utløses alarmen idet temperaturøkningen registreres, og ikke først når grenseverdien er nådd. 

Deteksjon av ulmende glør og andre branner (deteksjon av forbrenningsgass)Bgmdetector

Brennende glør dypt inni et materiale avgir forbrenningsgass. Denne gassen kan detekteres – for eksempel i en silo – ved hjelp av GreCons forbrenningsgassdetektor BGM. Forbrenningsgassdetektoren kan brukes separat eller i kombinasjon med andre enheter til overvåking av større områder. 

Detektoren registrerer gassene som avgis av den ulmende ilden, og skal derfor installeres på et sted der gassene ansamles. Dette gjør det mulig å detektere gassene før de antennes og dermed forebygge brann og eksplosjon. 

Deteksjon av åpen ild ved hjelp av flammedetektor

Flame Detector

GreCons flammedetektorer bruker moderne UV-/IR-teknologi til å sikre pålitelig deteksjon av flammer. UV-sensoren utløser alarmen så snart den registrerer åpen ild, noe som gjør at man kan slukke ilden manuelt før den utvikler seg. Hvis ilden utvikler seg, vil den uavhengige IR-sensoren bekrefte alarmen UV-sensoren utløste og starte automatisk slukking av brannen. 

Røykdeteksjon

Srmdetector

GreCons fotoelektriske røykdetektorer SRM 1/8 registrerer branner som utvikler røyk, for eksempel i rør til returluft eller støvfiltre. Røykdetektorene kan brukes til å detektere ild i støvfrie områder. 

Deteksjon av røykpartikler

Air SCREEN-ASD-535

Schrack Seconets aspirasjonsdetektor AirSCREEN ASD 535 bruker den nyeste HD-sensorteknologien til nøyaktig deteksjon av selv små forekomster av røykpartikler. Detektoren undersøker fortløpende luftkvaliteten i det aktuelle området og gir maksimal sikkerhet, også i utsatte miljøer. Detektoren er støysvak og diskret siden den kan bygges inn, og den er derfor optimal for områder der dette er svært viktig.

IR-monitorering til termisk overvåking

Irmonitor Overvaagning

Nextech forhandler også IR-monitoreringsutstyr til termisk overvåking. Les mer om IRMonitor her. 

 

Les mer om Nextechs branndeteksjonsprodukter:

➢Branndeteksjon

➢Slik fungerer branndeteksjon

➢Disse bransjene bruker branndeteksjon