Kontakt oss på:

Telefon +45 9877 0097,
via kontaktskjemaet
eller finne ansatt

Disse bransjene bruker branndeteksjon

Nextechs branndeteksjonsløsninger er svært nyttige i enhver bransje der det er høy brann- og eksplosjonsfare eller der bearbeidingsprosesser genererer mange antenningskilder slik som gnister, friksjon eller høye temperaturer.

Vi arbeider for tiden med branndeteksjon i følgende bransjer:

 

Les mer om Nextechs branndeteksjonsprodukter:

➢Branndeteksjon

➢Slik fungerer branndeteksjon

➢Detektorer