Kontakt oss på:

Telefon +45 9877 0097,
via kontaktskjemaet
eller finne ansatt

Slik fungerer branndeteksjon

Oppdag brannen idet den oppstår

Med branndeteksjon fra Nextech får du en skreddersydd løsning som består av nettopp de detektorene og slukkeløsningene som passer optimalt til din bransje og virksomhet. Vi kan tilby en rekke ulike detektorer til plassering på kritiske steder i produksjonsanlegget, lageret og produksjonslinjen, slik at du oppnår maksimal sikkerhet for medarbeiderne, råvarene, utstyret og sluttproduktene. 

Med branndeteksjon fra Nextech får du:

  • Øyeblikkelig alarm og automatisk alarm og/eller start av mottiltak i faresituasjoner
  • Pålitelig deteksjon av alle former for kritiske temperaturutviklinger og røykutviklinger
  • Rask tilgang til data for den aktuelle detektoren ved alarm
  • Full oversikt over alle detektorer – og deres data – i ett kontrollsystem
  • Tilgang til data over tid, slik at man lett kan identifisere kritisk utvikling eller problematiske områder
  • Mulighet for sentralisert eller desentralisert systemadministrasjon
  • Mulighet til å koble sammen detektorer av ulike typer og fra ulike produsenter i ett og samme system

Et branndeteksjonssystem består av tre kjernefunksjoner:

1. Installasjon og konfigurasjon

De utvalgte detektorene installeres og konfigureres i ett kontrollsystem. Administrasjonen kan skje enten fra et sentralt sted i bedriften eller desentralisert fra kontrollenheter ute i produksjon og lagre. Kontrollkonsollene kan plasseres på relevante steder, og den nye multi-touch-skjermen gjør det raskt og enkelt å hente data og legge inn kommandoer i systemet. Man kan dessuten hente betjeningshåndbøker via kontrollkonsollene, slik at man alltid har disse for hånden. 

2. Overvåking

Hver enkelt detektor overvåker tilstanden i det aktuelle området og kan, alt etter type, automatisk gi alarm eller forvarsel enten i akutte situasjoner eller ved gradvis kritisk utvikling i temperatur eller røykutvikling.  

3. Alarmer/mottiltak

Hvis en branndetektor registrerer en akutt situasjon eller en kritisk utvikling, utløses det automatisk en alarm. I noen systemer kan detektoren dessuten automatisk starte slukking eller andre mottiltak for å begrense brannens omfang. 

Data om alarmen sendes til kontrollsystemet der medarbeidere raskt kan få oversikt over alarmens type og årsak og sette inn tiltak på bakgrunn av dette. 

Via kontrollkonsollen kan man dessuten se dataene for utviklingen i systemene over tid – for eksempel hyppighet av alarmer eller faresoner med mange alarmer – og deretter sette inn eventuelle tiltak. 

 

Les mer om Nextechs branndeteksjonsprodukter:

➢Branndeteksjon

➢Detektorer

➢Disse bransjene bruker branndeteksjon