Kontakt oss på:

Telefon +45 9877 0097,
via kontaktskjemaet
eller finne ansatt

Treindustrier:
Forebygg eksplosjoner og branner i trespon og trestøv

Sagverk, møbelfabrikker, sponplateprodusenter og andre treindustrier arbeider konstant med risiko for brann og eksplosjon i råtre, treprodukter, trespon og trestøv.

Bearbeidingsprosessene er ofte omfattende og involverer raske maskiner, og de lettantennelige trematerialene er kontinuerlig i kontakt med en rekke antenningskilder som lynraskt kan forårsake en brann eller eksplosjon med store konsekvenser for bedriften, slik som:

 • Skader på medarbeidere og produksjonsanlegg
 • Driftsforstyrrelser
 • Skader på bygninger, råmaterialer og ferdige produkter
 • Store kostnader til reparasjon og erstatning av skadede maskiner
 • Driftstap
 • Tap av kunder

Antenningskilder i treindustrien

Friksjon fra maskiner, fremmedlegemer eller defekte maskindeler er bare noen av antenningskildene man finner i treindustrien. Selvantenning i materialene på grunn av sammentrykking, pressing eller liming av trespon og sagmugg til sponplater er også velkjente antenningskilder i trevareproduksjonen.

Spesielle risikoområder som bør sikres, er blant annet:

 • Maskiner som høvler, sager og båndslipere
 • Filtre
 • Utsuging/ventilasjon
 • Sponsiloer
 • Slipemaskiner
 • Presser
 • Transportbånd
 • Sykloner
 • Siloer
 • Flishuggere
 • Møller
 • Limemaskiner
 • Siler/sikter
 • Tørkeovner

Gnistslukning MDF Indsutri

Gnistslukning Moebelindustri

Gnistslukning OBS

Spesialtilpasset brannsikring for treindustrien

Hos Nextech har vi mange års erfaring med brannsikring av bedrifter i treindustrien, fra sagverk og møbelprodusenter til sponplateprodusenter og lignende. Vi kan derfor gi deg en skreddersydd, erfaringsbasert brannsikringsløsning som gir optimal beskyttelse i nettopp ditt produksjonsanlegg.

Vi utarbeider en risikovurdering som omfatter alle potensielle antenningskilder og risikoområder i bedriften. Deretter lager vi et sikringsopplegg med komponentene – for eksempel gnist- og branndetektorer, slukkeenheter og enheter til omdirigering av materialflyt for å fjerne gnister og glør fra lettantennelige materialer – som vil gi deg maksimal brannsikring.

En brannsikringsløsning fra Nextech omfatter blant annet:

 • Et raskt og pålitelig brannsikringssystem skreddersydd til produksjonen
 • Automatisk deteksjon og slukking av gnister, glør og andre antenningskilder – med minimal skade på produksjonen
 • Avanserte, godkjente slukkemekanismer og brannslukkingsmidler til treindustrien
 • Registrering av alle forekomster av gnister, glør eller (for) høye temperaturer, slik at man kan identifisere og utbedre risikoområder

 

Last ned brosjyrer:

Furniture

Fire and Explosion Protection for the Furniture Industry

MDF

Fire and Explosion Protection of MDF Productions

OSB

Fire and Explosion Protection of OSB Productions

Particleboard

Fire and Explosion Protection of Particleboard Productions

Plywood

Fire and Explosion Protection of Plywood Productions

 

Les mer om våre produkter og hvordan vi kan hjelpe:

Ta kontakt med oss på telefon +45 9877 0097 for å få mer informasjon.

Referanser