Kontakt oss på:

Telefon +45 9877 0097,
via kontaktskjemaet
eller finne ansatt

Slik fungerer gnistslukking

Få optimal beskyttelse mot brann og eksplosjon

Et gnistslukkingssystem gir optimal beskyttelse mot brann og eksplosjon fordi gnister og glør oppdages og slukkes idet de oppstår. Vi tilbyr et bredt utvalg av sensorer og slukkeløsninger, slik at vi kan lage en skreddersydd løsning for bedriften. 

Med gnistslukking fra Nextech får du:

Avanserte detektorer

GreCons avanserte gnistdeteksjonssystemer kan detektere gnister av alle størrelser fra for eksempel friksjon eller feil i maskiner, møller, valser, knusere og så videre, eller ulmende glør i filtre eller siloer der det oppbevares brennbart materiale. Detektorene bruker avansert teknologi som fanger opp gnistenes infrarøde stråling og energiintensitet. Detektorene kan til og med registrere gnister gjennom flere centimeter tykt materiale, noe som gjør at de også vil fungere i skitne eller på annen måte utsatte miljøer.

Verdens raskeste slukkesystem

Gnistslukning _princip

 GreCon lanserte i 2012 et helt nytt ultraraskt slukkesystem med en reaksjonstid fra gnistdeteksjon til slukking på ned til 40 millisekunder, som er mindre enn en sjettedel av reaksjonstiden til vanlige systemer. Det gir derfor et sikrere og rimeligere system siden det brukes færre installasjoner på et anlegg.  

Brukervennlig betjeningspanel

Gnistslukning _touchpanel

GreCons betjeningspanel bruker berøringsbasert skjermteknologi slik vi kjenner det fra iPader og smarttelefoner. Samtidig kan plantegninger og flytdiagrammer av anleggene legges inn i systemet, slik at hver enkelt komponent kan overvåkes og styres på en enkel og lett tilgjengelig måte.  

Innebygd guide ved feil

Styringssystemet har en innebygd logg som fortløpende registrerer hva som skjer ved de ulike komponentene. Hvis det skulle oppstå en feil eller en alarm, kan systemet skrive ut en beskrivelse av feilen samt et løsningsforslag til hvordan bedriften selv kan rette den opp.  

Fortløpende optimalisering av maskinvare og programvare

GreCons har rundt 50 utviklingsingeniører som hele tiden jobber med å fornye og optimalisere systemene. Mottoet "innovation is our tradition" forener selskapets 100 år lange historie med deres fokus på hele tiden å utvikle nye produkter og optimalisere de eksisterende. Hvis vi eller kundene får et problem, kan vi ta kontakt med GreCon, som da så raskt som mulig finner en løsning og lager en oppdatering til systemet. 

 

Les mer om Nextechs gnistslukkingsprodukter:

➢Gnistslukking

➢Deteksjon

➢Slukking

➢Tilbehør

➢Disse bransjene bruker gnistslukking