Kontakt oss på:

Telefon +45 9877 0097,
via kontaktskjemaet
eller finne ansatt

Slukking

For å oppnå optimal forebyggende brann- og eksplosjonssikring kombineres de avanserte deteksjonsenhetene med automatiske mottiltak.

Nextech tilbyr følgende slukkeløsninger, som kan kombineres etter behov for å gi bedriften optimal beskyttelse:

Slukking med vann

Gnistslukning Ved Vand

Antenningskilden slukkes ved at det på få millisekunder sprayes en fin vanntåke fra slukkedysene. Dysene er laget av rustfritt stål av høy kvalitet, noe som gjør dem mer motstandsdyktige overfor slitasje. Etter slukkingen lukkes dysens lukkekjegle automatisk, slik at dysen holdes fri for kontaminering. Bruk av ulike dysetyper reduserer mengden vann som kreves til slukkingen.

Ultrarask slukking: To til tre ganger raskere reaksjonstid

Gnistslukning Ultrahurtig

 

GreCons nye ultraraske slukketeknologi UHS består av en spesiell høyhastighets solenoidventil med spesielle spraydyser som er tilpasset dette systemet. Med den ultraraske teknologien kan man utføre slukking ved avstander på mindre enn to meter.

Omledning av materialflyt

Gnistslukning Omledning Materialeflow

 

Forgreningsrør med spjeld kan omlede materialflyten for å hindre at antenningskilder overføres til andre områder av produksjonen.

Forgreningsrør med spjeld fås også i rustfritt stål, for eksempel til bruk i næringsmiddelindustrien.

Avbrytelse av materialeflyt

Gnistslukning Afbrydelse Materialeflow

 

Brannlåser og stengeventiler kan mekanisk stenge transportrør for å hindre at antenningskilder overføres til andre områder av produksjonen.

Brannlåser og stengeventiler fås også i rustfritt stål, for eksempel til bruk i næringsmiddelindustrien.

Alternative slukkekonsepter

Ved behov kan det brukes spesielle slukkekonsepter med gass, skum eller damp sammen med systemet. Trykkforsterker Hvis det tilgjengelige vanntrykket ikke er høyt nok til slukking, må det installeres en trykkforsterker som gir tilstrekkelig trykk. Hvis vanntilførselen til forsterkeren er for lav, eller hvis enheten er forbundet med en drikkevannsforsyning, skal det også installeres en lagertank.

Gnistslukning Trykbooster

 

Les mer om Nextechs gnistslukkingsprodukter:

➢Gnistslukking

➢Slik fungerer gnistslukkingssystemer

➢Deteksjon

➢Tilbehør

➢Disse bransjene bruker gnistslukking