Kontakt oss på:

Telefon +45 9877 0097,
via kontaktskjemaet
eller finne ansatt

Fra idé til ferdig anlegg

Enten det dreier seg om nybygg eller eksisterende anlegg kan Nextech hjelpe til med rådgivning og prosjektering av brannsikring til alle former for produksjonsanlegg, siloer, utsugings- og ventilasjonsanlegg og så videre, der det er stor fare for brann og støveksplosjon.

Med utgangspunkt i tegninger av anlegget og/eller gjennomgang av det fysiske anlegget til bedriften, utarbeider vi et skreddersydd prosjektforslag som viser:

  • hvilke deler av anlegget som bør sikres
  • hvorfor disse delene er spesielt utsatte
  • hvilke komponenter som kan brukes til å sikre de aktuelle delene
  • hvor de ulike gnist- og branndetektorene og slukkemekanismene bør plasseres for optimal beskyttelse

Nextech er en av Danmarks ledende eksperter innen brannsikring – vi har mange års erfaring med prosjektering til produksjonsanlegg av alle størrelser, og vi kan derfor tilby førsteklasses rådgivning og prosjektering ut fra behovene og ønskene til den enkelte kunde.

 

Les mer om våre produkter:

Ta kontakt med oss på telefon +45 9877 0097 for å høre mer.