Kontakt oss på:

Telefon +45 9877 0097,
via kontaktskjemaet
eller finne ansatt

Deteksjon

Nextech tilbyr følgende former for gnistdeteksjon:

 

Gnistdeteksjon i mørke omgivelser

Gnistdetektering

GreCons gnistdetektor FM 1/8 brukes i mørke omgivelser der det ikke finnes innkommende lys. Dette sikrer FM 1/8-sensorenes høye følsomhet som gir optimal deteksjon av antenningskilder selv i tette materialstrømmer. Optikken til sensorene holdes ren av den omgivende luft- og materialstrømmen, noe som gjør systemet lett å vedlikeholde.

Gnistdeteksjon ved høye temperaturer

Det brukes FM 3/8-sensorer med fiberoptiske kabler når bearbeidings- eller tørketemperaturene overstiger 65 °C. Tre separate glassfiberkabler omgitt av rustfritt stål sender de infrarøde strålene til sensoren. Hver kabel ender i en fotooptisk diode. Det monteres adaptere av rent glass på kabelendene ved ekstremt høye temperaturer. Man oppnår pålitelig deteksjon ved å bruke tre deteksjonselementer per sensor. Fiberoptikkablene fås i forskjellige lengder til forskjellige rørdiametre.

Gnistdeteksjon under dagslyslignende forhold

Dlddetector

 

GreCons DLD 1/8-sensor brukes til gnistdeteksjon i lyse omgivelser. Sensoren kan detektere gnister fra transportbånd i produksjonslinjer eller ved overganger mellom transportanlegg.

Deteksjon av varme partikler og ulmende glør

Industrielle produksjonsprosesser generer ofte varme materialer eller ansamlinger uten at disse gløder i synlig grad. Det kan for eksempel være kull- eller sotavleiringer i rør eller store mengder støv fra knuseprosesser. Disse kan for eksempel oppstå i utsugingskanaler i herdeanlegg eller støperier og på gjenbruksanlegg. GreCons HPD-detektor er et pålitelig instrument til deteksjon av potensielle farer ved disse lave temperaturene der materialene ikke gløder synlig. 

Temperaturovervåking

Tmdetector

GreCons termiske detektor TM1/9 detekterer både akutte og gradvise temperaturstigninger. Detektoren har to utløsningsfunksjoner:

  • Ved ulmende ild, det vil si gradvis stigende temperatur, utløses alarmen når temperaturen når en angitt grenseverdi.
  • Ved akutte temperaturøkninger, for eksempel ved drivstoffbrann, utløses alarmen idet temperaturøkningen registreres, og ikke først når grenseverdien er nådd.

Deteksjon av ulmende glør og andre branner (deteksjon av forbrenningsgass)

Bgmdetector

 

Brennende glør dypt inni et materiale avgir forbrenningsgass. Denne gassen kan detekteres – for eksempel i en silo – ved hjelp av GreCons forbrenningsgassdetektor BGM.

Forbrenningsgassdetektoren kan brukes separat eller i kombinasjon med andre enheter til overvåking av større områder.

Detektoren registrerer gassene som avgis av den ulmende ilden, og skal derfor installeres på et sted der gassene ansamles. Dette gjør det mulig å detektere gassene før de antennes og dermed forebygge brann og eksplosjon.

Deteksjon av åpen ild ved hjelp av flammedetektor

Flame Detector

 

GreCons flammedetektorer bruker moderne UV-/IR-teknologi til å sikre pålitelig deteksjon av flammer. UV-sensoren utløser alarmen så snart den registrerer åpen ild, noe som gjør at man kan slukke ilden manuelt før den utvikler seg. Hvis ilden utvikler seg, vil den uavhengige IR-sensoren bekrefte alarmen UV-sensoren utløste og starte automatisk slukking av brannen.

Røykdeteksjon

Srmdetector

 

GreCons fotoelektriske røykdetektorer SRM 1/8 registrerer branner som utvikler røyk, for eksempel i rør til returluft eller støvfiltre. Røykdetektorene kan brukes til å detektere ild i støvfrie områder.

Les mer om Nextechs gnistslukkingsprodukter:

➢Gnistslukking

➢Slik fungerer gnistslukkingssystemer

➢Slukking

➢Tilbehør

➢Disse bransjene bruker gnistslukking