Kontakt oss på:

Telefon +45 9877 0097,
via kontaktskjemaet
eller finne ansatt

Biomasse:
Forebygg brann og eksplosjon i biomasseproduksjonen

Biomasseprodukter spiller en stor rolle i dagens energiproduksjon. Kraftvarmeverkene er avhengige av en vedvarende, driftssikker produksjon uten avbrudd, slik at de kan levere varen – elektrisitet – ut til forbrukerne. I håndteringen av de lettantennelige biomasseproduktene er det en lang rekke antenningskilder som kan forårsake brann og eksplosjon som kan gi alvorlige konsekvenser. Om uhellet er ute kan bedriften derfor risikere:

 • Skader på medarbeidere og produksjonsanlegg
 • Driftsforstyrrelser eller produksjonsstopp
 • Skader på bygninger
 • Store kostnader til reparasjon og erstatning av skadede maskiner
 • Driftstap
 • Tap av kunder

Antenningskilder i biomasseproduksjonen

Veien fra råtre til ferdig biomasseprodukt – for eksempel trepellets – går gjennom hardhendte bearbeidingsprosesser med knusing og kverning, tørking og pressing. Gnister og glør fra fremmedlegemer, defekte maskiner eller selvantenning/overoppheting kan raskt sette fyr på råtreet eller forårsake støveksplosjoner når gnister eller glør føres rundt i systemet med transportbånd eller utluftingskanaler.

Spesielle risikoområder som bør sikres, er blant annet:

 • Hammermøller
 • Siloer
 • Tørker
 • Kjøletårn
 • Sykloner
 • Pelletspresser
 • Filtre
 • Ventilasjon/utlufting
 • Transportsystemer

Gnistslukning Biomasse

Spesialtilpasset brannsikring i biomasseproduksjonen

Nextech forhandler en rekke av verdens mest avanserte brannsikringssystemer, noe som gjør at vi kan skreddersy en løsning til en hvilken som helst bransje vi arbeider med. Vi starter alle oppdragene med en grundig risikovurdering av det aktuelle produksjonsanlegget. Deretter lager vi et sikringsopplegg med komponentene – for eksempel gnistdeteksjons- og gnistslukkingsenheter, sensorer, slukkemekanismer og alarmer – som gir deg optimal beskyttelse.

En brannsikringsløsning fra Nextech omfatter blant annet:

 • Et raskt og pålitelig brannsikringssystem skreddersydd til produksjonen
 • Automatisk deteksjon og slukking av gnister, glør og andre antenningskilder – med minimal skade på produksjonen
 • Avanserte, godkjente slukkemekanismer og brannslukkingsmidler til biomasseproduksjonen
 • Registrering av alle forekomster av gnister, glør eller (for) høye temperaturer, slik at man kan identifisere og utbedre risikoområder

 

Last ned brosjyre:

Pellets

Fire and Explosion Protection for the Pellet Industry

 

Les mer om våre produkter og hvordan vi kan hjelpe:

Ta kontakt med oss på telefon +45 9877 0097 for å få mer informasjon.

Referanser