Kontakt oss på:

Telefon +45 9877 0097,
via kontaktskjemaet
eller finne ansatt

Maskinindustrien:
Gi kundene økt sikkerhet i produksjonsanleggene

Branner og eksplosjoner i produksjonsanlegg kan få store konsekvenser – både for bedriften selv som risikerer maskin- og personskader, produksjonsstopp, driftstap og store reparasjonskostnader, og for sluttkundene av produktene grunnet forsinkelser i leveringene.

Ved å innlemme avansert brannsikring i maskinene du utvikler, kan du gi kundene bedre og sikrere produkter – og det er kanskje akkurat dette som gjør at kundene velger deg fremfor konkurrentene. Det kan dermed gi deg:

 • Bedre produkter å tilby kundene
 • Mulighet til å ta en høyere pris for produktene
 • Produkter med større driftssikkerhet siden man forebygger skader fra brann og eksplosjon
 • Konkurransefortrinn overfor konkurrentene
 • Flere kunder og økt salg.

Mange antenningskilder i maskiner

Maskiner med bevegelige deler der fremmedlegemer eller defekter kan skape friksjon; transportbånd der gnister eller glør kan bli med rundt i anlegget i materialene eller produktene som transporteres, eller lager- og oppbevaringsfasiliteter som siloer der det kan oppstå glør og gnister mellom råmaterialer og mekaniske deler, og deretter forårsake støveksplosjoner – det er mange antenningskilder i produksjonsanlegg, alt etter hvilke former for produksjonsbedrifter maskinene lages for.

Et brannsikringssystem fra Nextech kan beskytte mot en lang rekke antenningskilder i for eksempel:

 • Transportbånd
 • Utluftingssystemer
 • Møller
 • Kverner
 • Stanser
 • Sykloner
 • Filtre
 • Siler
 • Siloer
 • Valser

Brannsikring skreddersydd til hver enkelt maskin og anlegg

Vi har mange års erfaring med brannsikring av en rekke bransjer og kan gi råd om optimal brannsikring av maskinene du utvikler og produserer for kundene.

Vi utvikler grundige, skreddersydde risikoanalyser og sikringsopplæringer, og kan dessuten levere og installere noen av verdens mest avanserte komponenter til gnist- og branndeteksjon og slukking, slik at du til enhver tid kan gi kundene et optimalt sikkerhetsnivå i produksjonsanlegget.

 

Les mer om våre produkter og hvordan vi kan hjelpe:

Ta kontakt med oss på telefon +45 9877 0097 for å få mer informasjon.

Referanser