Kontakt oss på:

Telefon +45 9877 0097,
via kontaktskjemaet
eller finne ansatt

Kraftvarmeverk:
Gi kundene stabil strømforsyning – forebygg brann og driftsstopp med brannsikring fra Nextech

Elektrisitet er absolutt en av bærebjelkene i dagens samfunn. Derfor er det av avgjørende betydning at kraftvarmeverkene har optimal driftssikkerhet – og derfor også optimal brannsikring for at forebygge brann og eksplosjoner som kan gi alvorlige konsekvenser, slik som:

 • Alvorlige skader eller dødsfall blant medarbeiderne
 • Skader på maskiner, transportmidler og lagringsfasiliteter
 • Driftsforstyrrelser
 • Driftstap
 • Kostnader til reparasjon og erstatning av skadede materialer
 • Tap av kunder

Mange antenningskilder i kraftvarmeverk

Veien fra forbrenningsmateriale til strømproduksjon er fylt med antenningskilder som raskt kan utvikle seg dramatisk. Fremmedlegemer, defekt maskineri og overoppheting kan danne gnister og glør som blir med rundt i systemet gjennom utsugingssystemer eller transportbånd. Disse kan dermed nå frem til områder eller materialer – slik som kull, biomasse og trepellets, som brukes som brensel i kraftvarmeverkene – som er lettantennelige og kan utgjøre en stor brann- eller eksplosjonsfare.

Spesielle risikoområder som bør sikres, er blant annet:

 • Hammermøller
 • Transportsystemer
 • Silosystemer
 • Innfyringskamre
 • Filterenheter
 • Sykloner
 • Røykgassfiltre
 • Filtre
 • Lagerområder/beholdere med materialer som kan selvantenne

Få optimal beskyttelse i kraftvarmeverk

Gnistslukning Energisektor

Et avansert brannsikringssystem fra Nextech gir optimal beskyttelse mot brann. Fintfølende detektorer og effektive slukkesystemer sørger for at antenningskilder oppdages og slukkes idet de oppstår, og hvis en brann skulle rekke å utvikle seg, slår systemet automatisk alarm og setter inn slukketiltak for å begrense skadene.

Brannsikring i verdensklasse – skreddersydd til hvert enkelt kraftvarmeverk

Nextech forhandler en rekke avanserte brannsikringskomponenter, som betyr at vi kan skreddersy en løsning til ethvert kraftvarmeverk, uansett størrelse. Vi lager et system av gnistdetektorer, gnistslukkingssystemer, brann- og røykdetektorer og slukkekomponenter og -midler som i hvert enkelt tilfelle vil gi optimal beskyttelse og den raskeste slukkingen.

Et brannsikringssystem fra Nextech omfatter blant annet:

 • Rask og pålitelig detektering av gnister og glør i risikoområder
 • Rask og effektiv slukking av gnister, glør og branner
 • Verdens raskeste gnistslukkingssystem, som i 99 % av tilfellene kan slukke eller fjerne glør og gnister uten produksjonsstopp
 • Avansert registrering av hvert eneste tilfelle av glør eller gnister, slik at man kan identifisere årsaken

 

Last ned brosjyre:

Powerplants 

Fire and Explosion Protection in Power Plants

  

Les mer om våre produkter og hvordan vi kan hjelpe:

Ta kontakt med oss på telefon +45 9877 0097 for å få mer informasjon.

Referanser