Kontakt oss på:

Telefon +45 9877 0097,
via kontaktskjemaet
eller finne ansatt

Papp | Fiber | Tekstiler

Papp, fiber og tekstiler er svært lettantennelige materialer i alle faser av bearbeidingsprosessen fra råmaterialer til sluttprodukt. I bearbeidingsprosessene, der materialene kommer i kontakt med potensielle antenningskilder i ulike mekaniske prosesser, er det potensielle risikoområder for brann og eksplosjon som for eksempel kan forårsake:

 • Skader på medarbeidere og produksjonsanlegg
 • Driftsforstyrrelser
 • Skader på bygninger
 • Store kostnader til reparasjon og erstatning av skadede maskiner
 • Driftstap
 • Tap av kunder

Antenningskilder i papp-, fiber- og tekstilproduksjonen

I papp- og papirindustrien er det spesielt i fasen der det ferdige papiret skal skjæres, trimmes og stanses at de mekaniske prosessene kan forårsake gnister og glør som via transportbåndene kan nå de støvete omgivelsene i sykloner, filtre eller presser, og dermed forårsake brann eller eksplosjon.

I fiber- og tekstilproduksjoner finner man antenningskilder i hele bearbeidingsprosessen, fra bomull og andre naturlige eller kunstige fibre klargjøres for spinning til de ferdige tekstilene forlater fabrikken. Tekstilstøv, -fiber og -ruller kan antennes av gnister og glør forårsaket av fremmedlegemer, defekte maskiner eller overoppheting, og gnister og småbranner kan raskt spre seg gjennom materialene eller via utluftingskanaler, transportbånd og lignende.

Spesielle risikoområder som bør sikres, er blant annet:

 • Skjæremaskiner
 • Utlufting og ventilasjon
 • sykloner
 • Filtre
 • Ballepresser
 • Renseprosesser
 • Separatorer
 • Tromler
 • Lagre og oppbevaringsfasiliteter

Gnistslukning Tekstilindustri

Gnistslukning Papirindustri

Skreddersydd brannsikring til papp-, fiber- og tekstilproduksjon

Med et brannsikringssystem fra Nextech kan bedriften beskyttes mot de fleste antenningskildene som forekommer i bearbeidingsprosessene. Vi forhandler en lang rekke av verdens mest avanserte gnist- og branndeteksjonskomponenter, slukkeenheter og alarmenheter – inkludert GreCons gnistdeteksjons- og gnistslukkingssystemer, som er verdens raskeste – og kan derfor skreddersy en løsning som gir optimal beskyttelse for hver enkelt bedrift.

Vi starter alle oppdrag med en grundig risikovurdering og lager et sikringsopplegg basert på dette. Opplegget spesifiserer valg og plassering av de ulike komponentene i anlegget, samt hvordan de virker sammen for å gi optimal brannsikring.

En brannsikringsløsning fra Nextech omfatter blant annet:

 • Et raskt og pålitelig brannsikringssystem skreddersydd til produksjonen
 • Automatisk deteksjon og slukking av gnister, glør og andre antenningskilder – med minimal skade på produksjonen
 • Avanserte, godkjente slukkemekanismer og brannslukkingsmidler til papp-, fiber- og tekstilproduksjonen
 • Registrering av alle forekomster av gnister, glør eller (for) høye temperaturer, slik at man kan identifisere og utbedre risikoområder

 

Last ned brosjyrer:

Paper

Fire and Explosion Protection in the Paper Industry

Textile

Fire and Explosion Protection for the Textile Industry

 

Les mer om våre produkter og hvordan vi kan hjelpe:

Ta kontakt med oss på telefon +45 9877 0097 for å få mer informasjon.