Kontakt oss på:

Telefon +45 9877 0097,
via kontaktskjemaet
eller finne ansatt

Metallindustrien:
Sikker bearbeiding selv ved høye temperaturer

Det er uunngåelig med høye temperaturer og gnister i metallindustriens bearbeidingsprosesser, på samme måte som det også kan forekomme overoppheting og ulmende glør. Det er derfor av avgjørende betydning å sikre produksjonsanleggene i metallindustrien mot brann og eksplosjon, slik at bedriften kan unngå:

 • Personskader eller dødsfall blant medarbeiderne
 • Alvorlige skader på bearbeidingsanlegg, lagre, transportanlegg og så videre
 • Produksjonsforstyrrelser eller produksjonsstopp
 • Driftstap
 • Store kostnader til reparasjoner og erstatning av skadede materialer
 • Tap av kunder.

Antenningskilder i metallindustrien

De potensielle antenningskildene i metallindustrien omfatter ikke bare friksjonen som skapes ved fremmedlegemer eller defekte maskindeler, eller gnistene som antennes ved for eksempel sveising og smiing, men også overoppheting av beholdere, transportanlegg og andre enheter der glohett, smeltet metall oppbevares eller transporteres. Man trenger derfor en rekke ulike former for brannsikring i et bearbeidingsanlegg i metalindustrien, slik at man dekker alle risikoområder.

Spesielle risikoområder som bør sikres, er blant annet:

 • Filtre ved støperier eller smelteverk
 • Kjemiske prosesser
 • Malmknusere
 • Sveiseprosesser
 • Presser
 • Utsugings- og ventilasjonsanlegg
 • Slipemaskiner

Gnistslukning Metalindustri

Et skreddersydd anlegg gir optimal beskyttelse for metallindustrien

Vi har mange års erfaring med brannsikring i metallindustrien og forhandler noen av verdens mest avanserte brannsikringssystemer. Vi utarbeider i hvert enkelt tilfelle en omfattende risikovurdering med alle potensielle risikoområder i bedriften. Deretter lager vi et sikringsopplegg med komponentene – for eksempel gnistdetektorer, infrarød/termisk overvåking, røykdetektorer, gnist- og brannslukkingskomponenter – som vil gi optimal beskyttelse i det aktuelle anlegget. Komponentene velges ut fra situasjonen i hver enkelt risikosone – for eksempel lys/mørke, støvnivå, temperaturnivå, optimalt slukkemiddel og så videre.

Systemet identifiserer og slukker automatisk antenningskildene – blant våre produkter finner du derfor blant annet gnistdeteksjons- og gnistslukkingsanlegg fra GreCon, som i mange tilfeller vil kunne eliminere 99 % av alle antenningskilder før de utvikler seg til en brann eller eksplosjon. I tillegg kan du få avansert termisk overvåking som for eksempel kan identifisere transport- eller oppbevaringsenheter i bedriften, som kan utsettes for overoppheting.

En brannsikringsløsning fra Nextech omfatter:

 • Et raskt, pålitelig brannsikringssystem skreddersydd til produksjonsanlegget
 • Verdens raskeste gnistdeteksjons- og gnistslukkingsanlegg
 • Rask slukking med målrettet brannslukkingsmiddel (for eksempel gass, vann eller omledning av materialflyt via spjeld)
 • Mulighet til å starte slukking manuelt ved behov
 • Nøyaktig registrering av hvert enkelt tilfelle av gnister, glør eller andre antenningskilder, slik at man kan identifisere og utbedre risikoområder
 • Fjerntilgang til visuell overvåking av områder med risiko for overoppheting

 

Last ned brosjyre:

Metal

Fire and Explosion Protection in the Metal Industry

 

Les mer om våre produkter og hvordan vi kan hjelpe:

Ta kontakt med oss på telefon +45 9877 0097 for å få mer informasjon.

 

Referanser