Kontakt oss på:

Telefon +45 9877 0097,
via kontaktskjemaet
eller finne ansatt

Resirkulering/gjenbruk:
Forebygg brann under omfattende bearbeidingsprosesser eller ved oppbevaring

Bearbeiding av gjenbruksmaterialer er ofte en omfattende og vanskelig prosess som stiller store krav til anleggene som brukes. De opprinnelige produktene – slik som bildekk, plastflasker, papp/papir eller husholdningsmaskiner/elektronikkavfall – skal skilles fra hverandre, materialer skal separeres og behandles riktig og forsvarlig, og produktene inneholder ofte stoffer som kan avgi giftig røyk og innebære risiko for både medarbeiderne og innbyggerne i området rundt fabrikken ved en brann.

Det er derfor av avgjørende betydning å ha avansert brannsikring i anlegget, slik at man kan oppdage og slukke antenningskilder før de kan utvikle seg til en katastrofal brann. I ytterste konsekvens kan en brann i et gjenbruksanlegg føre til:

 • Alvorlige skader eller dødsfall blant medarbeiderne
 • Skader/forgiftning i naboområder
 • Skader på maskiner, transportbånd og lagerområder
 • Produksjonsforstyrrelser og -stopp • tapte inntekter
 • Betydelige kostnader til reparasjoner av maskiner og oppryddingsarbeid
 • Tap av kunder.

Mange antenningskilder i gjenbruksanlegg

Gjenbruksprodukter gjennomgår ofte en nødvendig, hardhendt behandling på veien fra produkt til gjenbrukbare materialer og restprodukter. Det gir en rekke potensielle antenningskilder som raskt kan forårsake alvorlige branner og eksplosjoner hvis de ikke oppdages og stoppes i tide.

Fremmedlegemer som setter seg fast i maskindeler eller transportbånd, defekte maskindeler eller høye bearbeidingstemperaturer kan forårsake overoppheting, gnister eller glør som lynraskt kan antenne de lettantennelige gjenbruksmaterialene.

Spesielle risikoområder som bør sikres, er blant annet:

 • Knusere
 • Sorteringsbord
 • Våt- og tørrfiltre
 • Sykloner
 • Siloer

Gnistslukning Recycling

Optimal brannsikring til gjenbruksanlegg

Med et avansert brannsikringsanlegg fra Nextech kan man optimalisere sikkerheten i gjenbruksanlegg. Avanserte detektorer og slukkemekanismer – blant annet verdens mest avanserte gnistdeteksjons- og gnistslukkingssystem fra den tyske produsenten GreCon – oppdager og slukker automatisk de fleste antenningskilder slik at man kan forebygge branner og eksplosjoner.

Vi utarbeider en grundig risikovurdering og et skreddersydd sikringsopplegg som kartlegger de ulike risikoområdene i anlegget. Vi tilbyr et bredt utvalg av sensorer, detektorer og slukkemekanismer og lager i hvert enkelt tilfelle et brannsikringssystem som tar høyde for de aktuelle risikoene i det aktuelle anlegget.

En brannsikringsløsning fra Nextech omfatter:

 • Et raskt, pålitelig brannsikringssystem med alle nødvendige komponenter – skreddersydd til hvert enkelt gjenbruksanlegg
 • Verdens mest avanserte gnistslukkingsanlegg med verdens raskeste slukkemekanisme
 • Brannslukkingsmidler spesielt beregnet for materialene og arbeidsmetodene som brukes i det aktuelle anlegget. Dette gir optimal beskyttelse og minst mulig forstyrrelse av produksjonen. Vi tilbyr for eksempel slukking ved hjelp av vann, gass eller omledning av materialflyt
 • Nøyaktig registrering av hvert enkelt forekomst av glør eller gnister, slik at man kan identifisere risikoområdene og skifte ut eller fjerne eventuelle defekte maskindeler eller andre antenningskilder.

 

Last ned brosjyre:

Recycling

Fire and Explosion Protection of Recycling Plants

 

Les mer om våre produkter og hvordan vi kan hjelpe:

Ta kontakt med oss på telefon +45 9877 0097 for å få mer informasjon.

Referanser