Kontakt oss på:

Telefon +45 9877 0097,
via kontaktskjemaet
eller finne ansatt

Fôrindustrien:
Forebygg støveksplosjoner og branner i fôrproduksjonen

I fôrindustrien arbeider man ofte med tørre og pulveriserte råvarer som i bearbeidingsprosessen tørkes, kvernes, males og presses til praktisk og doserbar pellets til husdyr og kjæledyr. Korn, grøntfôr, beinmel og andre støvete og lettantennelige råvarer utgjør en stor brann- og eksplosjonsfare, som selv i mindre omfang kan gjøre uopprettelig skade på et helt parti fôr og som dermed må kasseres.

Pålitelig brannsikring skreddersydd til utfordringene som du som fôrprodusent står overfor, er derfor av avgjørende betydning for sikkerheten i bedriften. En brann eller eksplosjon kan raskt bli kostbart og få alvorlige konsekvenser, slik som:

 • Skader på medarbeidere og produksjonsanlegg
 • Driftsforstyrrelser
 • Tap av stor e mengder produkter som må kasseres på grunn av forurensning fra for eksempel røyk
 • Skader på bygninger
 • Store kostnader til reparasjon og erstatning av skadede maskiner
 • Driftstap
 • Tap av kunder

Antenningskilder i fôrproduksjonen

Fremmedlegemer, defekte maskindeler, friksjon i møller og kverner eller høye bearbeidingstemperaturer er bare noen av risikoområdene i produksjonsprosessene råvarene skal gjennom før de blir ferdige produkter.

De finmalte og ofte støvete råvarene er svært lettantennelige, og ofte skal det bare en liten gnist til for å forårsake en støveksplosjon. Det er derfor av avgjørende betydning å sikre at selv den minste gnist, glo eller overopphetede enhet blir oppdaget og slukkes i løpet av mikrosekunder.

Spesielle risikoområder som bør sikres, er blant annet:

 • Tørkesystemer
 • Kjølesystemer
 • Siloer
 • Hammermøller
 • Valser
 • Presser
 • Siler
 • Transportsystemer
 • Koppelevatorer
 • Sykloner
 • Filtre
 • Utsuging/ventilasjon

Gnistslukning Foder 01

Skreddersydd brannsikring til fôrproduksjon

Nextech har mange års erfaring med brannsikring til fôrindustrien og kan derfor optimalisere sikkerheten i alle faser av produksjonen. Vi forhandler noen av verdens mest avanserte og raskeste branndeteksjons-, gnistdeteksjons- og gnistslukkingssystemer som automatisk overvåker produksjonsanlegget og lagerfasilitetene, detekterer gnister, glør og andre antenningskilder – og som ikke minst slukker dem før de kan forårsake brann og eksplosjon.

Systemene kan brukes i alle former for fôrproduksjon og -bearbeiding, og vi skreddersyr i hvert enkelt tilfelle en løsning som passer til det aktuelle anlegget, råvarene som bearbeides og slukkemetodene – inkludert gass, vann eller omledning av materialflyt – som virker optimalt med minimal påvirkning på fôrstoffene som produseres. Vi forhandler for eksempel forgreningsrør til omledning av materialflyt, som er i rustfritt stål og godkjent til bruk i fôrindustrien.

En brannsikringsløsning fra Nextech omfatter blant annet:

 • Et raskt og pålitelig brannsikringssystem skreddersydd til produksjonen
 • Automatisk deteksjon og slukking av gnister, glør og andre antenningskilder – med minimal skade på produksjonen
 • Avanserte, godkjente slukkemekanismer og brannslukkingsmidler til fôrindustrien
 • Registrering av alle forekomster av gnister, glør eller (for) høye temperaturer, slik at man kan identifisere og utbedre risikoområder
 • Mulighet til visuell fjernovervåking av områder med høye temperaturer via termisk overvåking

 

Last ned brosjyre:

Animal Feed

Fire and Explosion Protection in Animal Feed Production

 

Les mer om våre produkter og hvordan vi kan hjelpe:

Ta kontakt med oss på telefon +45 9877 0097 for å få mer informasjon.

Referanser